Jsme jiná střední.

Nabízíme inovativní, respektující a moderní přístup.

Jak se učíme

Jak už možná víte, tak tohle je studentský web, což znamená, že jeho obsah tvořili studenti a já bych vás jako student chtěl pozvat k nám na střední.

Proč ti vlastně ale doporučuji naši střední školu?

  • pedagogové k nám přistupují individuálně, respektují naše tempo práce
  • máme tady možnost realizovat své nápady skrze individuální i skupinové projekty
  • při učení nám neschází dobrá nálada
  • učíme se reálným životem
  • rozvíjíme naší samostatnost a nezávislost
  • pracujeme a učíme se společně s experty
  • učíme se v přátelském komunitním prostředí
  • škola podporuje férové prostředí

Obor

Kombinované lyceum má formu denního čtyřletého studia zakončeného maturitou.

Obor je pro tebe určen, jestliže máš zájmem o nabízená studijní zaměření a chceš po jejich absolvování pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. Naše lyceum je hybrid mezi gymnáziem a odbornou školou. V prvních dvou ročnících je výuka všeobecná a od třeťáku se specializuješ na to, co tě nejvíce baví.

Technická větev

Humanitní větev

Přírodovědná větev

Kombinované lyceum

Našim cílem je komplexní rozvoj osobnosti a rozvoj kompetence k odbornosti. Obor nabízí vědomosti, dovednosti i praktické zkušenosti, které tě připraví na další specializované studium; položí základy k celoživotnímu vzdělávání; zvýší tvoji adaptabilitu na nejrůznější budoucí pracovní a životní situace včetně snadnějšího zvládání osobního a rodinného života; vytvoří předpoklady k tvůrčímu uplatnění v dalším životě a k tomu, že se budeš považovat za aktivního činitele ve vztahu k okolí a společnosti na místní, ale i globální úrovni.

Přijímačky

Přijímací zkoušky se u nás konají 12. a 15. dubna.