Naše lyceum je hybrid mezi gymnáziem a odbornou školou. V prvních dvou ročnících je výuka všeobecná, a od třeťáku si vybereš specializaci.

Hyatt Regency San Francisco, San Francisco, United States

Specializace

Ve druháku si vybereš jednu ze tří specializovaných větví, kterému se budeš věnovat následující dva ročníky.

Technické

Matematika, Fyzika a IT

Humanitní

Pedagogika, Psychologie a Komunikace

Přírodovědné

Biologie, Chemie a Aplikovaná matematika